Liikuge põhisisu juurde
Üks Meri kõik

President

6. oktoober 1992 – 8. oktoober 2001 Eesti Vabariigi president

Terve meie ajaloo mõte ongi iseseisev Eesti riik.

Vabariigi Presidendi kõne võidupäeval Valgas 23. juunil 1999.
Plakat Lennart Meri presidendiks
Plakat Lennart Meri presidendiks. Kujundaja: H. Raja. Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR

Et presidendi kohta Lennart öeldi, oli kuidagi nakkav ja pärines ilmselt tema lähemate kaasvõitlejate kõnepruugist. See ei tähendanud sugugi familiaarsust või omapoisilikkust, vastupidi, Lennarti autoriteet oli määratu. Ta lihtsalt näis teadvat, kuidas olla president. Oli ta ju esimene, kes presidendi institutsiooni uue põhiseaduse järgi ametisse astus. Institutsiooni täitmine substantsiga oli tähenduslause, mida neil aastail Kadrioru seinte vahel kasutati. Põhiseadus andis küll raamid, kuid kuidas pidi toimuma nende kirjeldatud funktsioonide täitmine, sõltus juba presidendi interpretatsioonist. Ja Lennart oli kahtlemata seda tüüpi, et talle meeldis katsetada nende raamide laiust.

Peep Jahilo, presidendi välisnõuniku abi 1992‒1993. Kadriorgu justkui tööle võetud. – VPK : Vabariigi Presidendi Kantselei : inimesed. Ajalugu. Institutsioon. Maja. Muutused. Tulemiste ja lahkumiste lood. Tallinn, 2012, lk. 86.

Presidendivalimised 1992

Tuli hakata otsima sobivat presidendikandidaati. See osutus raskeks ülesandeks, sest sobiv isik pidanuks meist oluliselt vanem inimene olema. Neid meie tutvuskonnas paraku polnud. [---] Käisime Jaan Krossi juures, aga Kross keeldus kategooriliselt presidendiks kandideerimast. Olime lõhkise küna ees. Siis tuli Tiit Pruulil, Jüri Luigel ja Indrek Kannikul hiilgav idee ja neil õnnestus endine välisminister Lennart Meri meie presidendikandidaadiks ära rääkida.

Mart Laar. Pööre : mälestusi. I. Tallinn, 2015, lk. 46.

20. augustil 1992 registreeris Vabariigi Valimiskomisjon Vabariigi Presidendi kandidaatideks Lennart Meri (11 491 toetusallkirja), Arnold Rüütli (21 009), Lagle Pareki (10 839) ja Rein Taagepera (14 887).


20. septembril toimusid Riigikogu VII koosseisu ja Vabariigi Presidendi valimised. Arnold Rüütel kogus 195 743 (41,8%), Lennart Meri 138 317 (29,5%), Rein Taagepera 109 631 (23,4%) ja Lagle Parek 19 837 (4,2%) häält. Ükski presidendikandidaat ei saanud nõutaval hulgal hääli ja ei osutunud valituks.


5. oktoobril kandideerisid presidendivalimistel Riigikogus Arnold Rüütel ja Lennart Meri (rahvahääletusel kaks enim hääli saanud kandidaati). Vabariigi Presidendiks valiti Lennart Meri (59 poolthäält).

Esimesed päevakäsud presidendina

Vabariigi Presidendi Kantselei arhiiv

Presidendivalimised 1996

Auvahtkond Kadriorus tervitab president Lennart Merit pärast ametivande andmist Riigikogus, 1996
Auvahtkond Kadriorus tervitab president Lennart Merit pärast ametivande andmist Riigikogus, 7. oktoober 1996. Foto: V. Salupuu. Rahvusarhiiv

26.–27. augustil 1996 kandideerisid presidendivalimistel Riigikogus Lennart Meri ja Arnold Rüütel, kumbki vajalikku häälteenamust ei saanud.

20. septembril 1996 kandideerisid valimiskogus presidendivalimiste esimeses voorus Lennart Meri, Arnold Rüütel, Tunne Kelam, Siiri Oviir ja Enn Tõugu. Keegi vajalikku häälteenamust ei saanud. Teises voorus kandideerisid Lennart Meri ja Arnold Rüütel. Eesti Vabariigi presidendiks valiti Lennart Meri (196 häält).

Vabariigi arhitekt

Eesti presidendiameti ja -traditsioonide taasloomine

Kui tahad, et sind koheldakse riigina, tuleb ka käituda riigina.

Vabariigi Presidendi kõne Kadriorus 19. augustil 2001.
President Lennart Meri ruhnlastega Ruhnu koolimajas8. Foto: E. Alatalu. Erakogu
President Lennart Meri ruhnlastega Ruhnu koolimajas, 25.august 1998. Foto: E. Alatalu. Erakogu

President Lennart Meri tugevus oli välissuhtlus, kuid see ei tähenda, et siseriiklikud teemad oleksid vähem tema tähelepanu pälvinud. Kõrgetele aukandjatele ja riigipeadele vastukaaluks suhtles ta meelsasti rahvaga, tehes visiite ja väljasõite kogu Eestis. Ta osales paljudel sündmustel ja üritustel, pidades kõnesid ja kohtudes inimestega. Mitmed traditsioonid ja algatused, mille looja ja initsiaator Lennart Meri oli, on säilinud tänaseni. 

Protokoll

Mind ei ole protokoll kunagi seganud. Kui see on teel ees, siis ma astun üle. Le protocole, c’est moi

Meie Lennart / koostanud Pekka Erelt, Tarmo Vahter. Tallinn, 1999, lk. 91.

Kadrioru protokoll on kujunenud president Meri kahe ametiaja jooksul suuresti tema soovide ning näpunäidete järgi. Oleme lähtunud rahvusvahelise protokolli tavadest, neid meie vajadusteks kohandades ja mugandades. President Meril on kombeks öelda, et protokoll on kuradist ja üks tüütu asi. Küllap see peab paikagi, eriti Lennart Meri jaoks, kes protokolli tänu oma taustale ja haritusele hästi tunneb. Samas on just president nõudnud meilt protokolli täpset ja kõrget taset. Niisiis on meil hästi läinud: oleme läbi teinud karmi kooli ja hoolsasti õppinud.

Sissejuhatus. – Kadrioru protokollist / koostanud Piret Saluri. Tallinn, 2001, lk. 2.

Meenub riigivisiit Indiasse. Palav suvepäev. Minnakse ahvide saart vaatama. Algas mäkketõus ning aukülalise jaoks on võõrustajad kohale toonud suure keiserliku kandetooli, mida tassis neli hindu meest. Indias tüüpiline, kuid meile veidi tobe koloniaalne hetk: valges ülikonnas Meri kroonimas teiste peade kohal kandetoolis. Poolel teel tuli Lennart aga kandetoolilt maha, andis kiired käsud, ja nii istus tooli üks hindu kandja, kelle ameti Meri naerul näoga üle võttis.

Urmas Reinsalu. Presidendi reisidest aastail 1997‒2001. Naljaga pooleks. – Lennart Meri : rajaleidja = Lennart Meri : the pathfinder. Tallinn, 2009, lk. 200.

Presidendi käsutuses oli Paslepa residents, kus ta võõrustas maailma riigijuhte ja NATO kindraleid. Nagu Merile kohane, ei hoolinud ta siingi protokollist, vaid suhtus oma külalistesse inimlikult ja hoolivalt.  

Presidendi protokolliülem Madis Morel: Kord saabus USA aseriigisekretär Ida-Euroopa küsimustes Strobe Talbott helikopteriga Paslepasse ja kurtis Lennartile, et on väga väsinud ja tahaks pikali visata. Lennart tegi täiesti mitteprotokollilise ettepaneku, et võta pintsak seljast ja mine jookse üks kilomeetrine ring, ma annan paar poissi kaasa. Talbott jooksis kilomeetri ja oli pärast seda päris värske. Loomulikult ei vastanud see etiketile, sest etiketi järgi pidanuks Talbottile vastu minema protokolliülem ja saatma ta presidendi juurde ja jutt oleks pidanud venima vastavalt jutupunktidele. 

Paavo Kangur. Paslepa suveresidentsi lugu. Tõrvandi, 2014, lk. 59.

Me seisime kolmekesi, saatkonna üks diplomaatidest Piret Saluri, Soome välisministeeriumi kõrge rangiga protokollitöötaja ja mina, ning vaatasime, kuidas Vabariigi President koos oma noore ustava käsundusohvitseri Anti Purrega vastu õhtut merele läheb. Tegelikult tundmatusse. See paat tundus nii lootusetult väike ja maailmameri, mille osa ju Soome lahtki on, nii lootusetult suur ja riukaid täis, et meil hakkas kergelt kõhe. Me lehvitasime ja kaks rõõmsat meest lehvitasid vastu. Nagu koolipoisid parvega tiigile triivimas…

Jaak Jõerüüt. Rändaja vaimus. – Lennart Meri : rajaleidja = Lennart Meri : the pathfinder. Tallinn, 2009, lk. 247.

Eesti Vabariigi 75. aastapäev 24. veebruaril 1993

24. veebruaril 1993. aastal tähistati Eesti Vabariigi 75. aastapäeva. Tseremoonia kavandamisel võeti eeskuju enne okupatsiooni toimunud tähistamistest ja Soome kogemusest. Selle aastapäeva eripära oli presidendi sõit Tartusse, Viljandisse ja Pärnusse 23. veebruaril.

Võidupüha 23. juunil 1993

1993. aastal tähistati taas võidupüha ‒ 23. juunil 1919 Võnnu lahingus Landeswehri üle saavutatud võidu mälestuspäeva. Ürituste korraldamisel võeti eeskuju okupatsioonieelsetest aastatest, sh toimus võidutule viimine üle Eesti. President süütas maakondade võidutuled. Kuna korralikku tõrvikut polnud saada, andis Eesti Meestelaulu Selts selleks laulupeo tõrviku. 

Institutsioonid

1993. aastal loodi presidendi eestvõttel rahvusvähemuste ümarlaud, mille moodustasid Eestis elavate rahvusrühmade ja vähemusrahvuste, erakondade ja määratlemata kodakondsusega isikute esindajad. 

1993. aastal asutati ka Vabariigi Presidendi kultuurirahastu, mis koondab eraisikute, ettevõtete, organisatsioonide ja ühenduste rahalisi annetusi ning annab välja kindla suunitlusega stipendiume ja preemiaid, mis on seotud Eesti kultuuri-, haridus- või teadustegevusega. 

1994. aastal asutati presidendi akadeemiline nõukogu, mille ülesanne on kujundada Vabariigi Presidendi soovitusi Eesti majanduse, sotsiaalsfääri, kultuuri, hariduse, teaduse ja riigi julgeoleku pikemaajalistes strateegilistes suundades.

President Lennart Meri ja Soome Vabariigi president Martti Ahtisaari
President Lennart Meri ja Soome Vabariigi president Martti Ahtisaari. Foto: T. Volmer. Rahvusarhiiv

Teenetemärgid

1995. aastal anti 55-aastase vaheaja järel esimesed riiklikud teenetemärgid

16. mail 1995 asutati president Lennart Meri initsiatiivil Maarjamaa Risti teenetemärk kõrgeima tunnustusena välismaalastele. Samal päeval andis Soomes riigivisiidil viibiv president Soome presidendipaarile ja teistele kõrgetele Soome riigitegelastele üle esimesed Maarjamaa Risti ordenid. 

Maarjamaa Rist
President Lennart Meri kodukaunistamise aasta kirjandivõistluse pidulikul lõpetamisel
President Lennart Meri kodukaunistamise aasta kirjandivõistluse pidulikul lõpetamisel Kadrioru ametiresidentsis. Foto: M.-V. Bernadt. Rahvusarhiiv

Presidendi algatused

1997. aastal taastati president Lennart Meri initsiatiivil kodukaunistamise liikumine.

1. septembril kuulutas president välja kirjandivõistluse „Kodu kauniks – miks ja kuidas“, tööde põhjal valmis 1998. aastal raamat „Kodu kauniks“. 

1998. aastal loodi presidendi eestvõttel inimsusevastaste kuritegude uurimise Eesti rahvusvaheline komisjon, Meri kutsus seda juhtima Soome diplomaadi Max Jakobsoni. Komisjoni eesmärk oli Eesti Vabariigi kodanike vastu alates 1940. aastast toime pandud inimsusevastaste kuritegude uurimine. Kaasajal jätkab komisjoni tegevust nõukogude aja uurimisel Eesti Mälu Instituut. 

[---] komisjoni töö kajastab meie ühist veendumust, et vaba ja demokraatlikku tulevikku ei saa üles ehitada minevikule silma vaatamata. Kui me püüame minevikutolmu pühkida kollektiivse unustuse vaiba serva alla, ei aita me sellega kaasa leppimusele ega parema tuleviku sünnile. 

Vabariigi Presidendi tervitussõnad inimsusevastaste kuritegude uurimise Eesti rahvusvahelise komisjonile Kadriorus 26. jaanuaril 1999.

2001. aastal asutas president Meri Murtud Rukkilille märgi, mis antakse Nõukogude okupatsiooni ajal represseeritud inimestele. 

2001. aastal möödus 60 aastat 14. juuni küüditamisest ning sel puhul korraldas president Lennart Meri kõigis Eesti maakondades mälestusürituse „Eesti mäletab“, kus kinkis represseeritutele Murtud Rukkilille märgi. Lisaks sellele kuulutas president kooliõpilastele välja üleriikliku küüditamismälestuste kogumise võistluse, ühendades sellega eri põlvkonnad. 

Praamisõidul Hiiumaalt Saaremaale
Praamisõidul Hiiumaalt Saaremaale. Foto: E. Alatalu. Erakogu

Hoogu majandusele

Eesti Nokia on olemas, ta tuleb vaid üles otsida ja Eesti heaks tööle panna. 

President Lennart Meri intervjuu. Postimees, 3. oktoober 2000.

Lennart Meri oli humanitaar, kuid oma laialdaste teadmistega oli ta pädev rääkima kaasa ka majandusküsimustes. Rahvusvahelise suhtluse ja julgeoleku teemade kõrval oli tema mureks Eesti majanduse käekäik, mille parendamisse ta oma rahvusvaheliste kontaktide kaudu panustas, kohtudes eri riikide ärimeeste ja majandustegelastega. 

Olen järjekindlalt küsinud, mis on Eesti Nokia. Mitme kuu möödudes on see küsimus viimaks jõudnud ka populaarsete väljaannete lehekülgedele. See on saanud osaks eesti folkloorist. Kirjanikuna tunnen ma muidugi rõõmu sellest, kui minu looming elab ja kujundab hõbevalget mõtteviisi. Mõnevõrra ootamatu on siiski paljude Eesti ja seejuures prominentsete tegelaste järeldus, et president otsib ühteainsat toodet, nagu Pipi Pikksukk otsis spunki. Eesti president ei pea otsima Eesti Nokiat. Ma otsin seda teie eest. Laiskade eest. Eesti ettevõtjad peavad igaüks ise otsima, ja otsima vähemalt kuut Nokiat aastas. 

Vabariigi President Hansapanga majanduskonverentsil 5. mail 1999.

Väikese riigina oleme mõistnud vajadust olla avatud, seda nii väliskaubandusele kui -investeeringutele. Eestis kehtib maailma liberaalsemaid väliskaubandusrežiime, mida iseloomustab sisuliselt imporditollide täielik puudumine. Välisinvesteeringute täielik kaitse, välisfirmade kohtlemine võrdselt kodumaiste firmadega ja soodne majanduskeskkond on põhjuseks, miks Eestis on pikka aega püsinud välisinvesteeringute kõrge tase. 

Vabariigi Presidendi kõne Eesti Televisioonis 6. oktoobril 1992.

Väikese riigina oleme mõistnud vajadust olla avatud, seda nii väliskaubandusele kui -investeeringutele. Eestis kehtib maailma liberaalsemaid väliskaubandusrežiime, mida iseloomustab sisuliselt imporditollide täielik puudumine. Välisinvesteeringute täielik kaitse, välisfirmade kohtlemine võrdselt kodumaiste firmadega ja soodne majanduskeskkond on põhjuseks, miks Eestis on pikka aega püsinud välisinvesteeringute kõrge tase. 

Vabariigi President Eesti-Itaalia äriseminari avamisel 26. märtsil 1998.

Meil ei ole enam poliitilist pagulust. Julgen arvata, et ka Eesti mainet kahjustava majanduspaguluse aeg võiks olla ümber.

Vabariigi Presidendi kõne vabariigi aastapäeval 24. veebruaril 2001.

Internet on ühe väikese rahva maailmakatus. Internetis kaalub iga eestlase mõte ja sõna täpselt nii palju, nagu ta väärt on, ja kaalub võrdselt ameeriklase, venelase, sakslase või jaapanlase mõtte ja sõnaga. Kõnelge täiel häälel kaasa, valige hoolsasti, tundke ära teri ja sõklaid, astuge nobedal sammul seda suurt silda pidi, mis liitnud mandreid naabriteks ja viib meid kõiki, aga ennekõike noori, järgmisse sajandisse. Kes kiiremini kõnnib, sellele jõuab järgmine sajand kätte varem. 

Vabariigi Presidendi kõne Tiigrihüppe aastapäeval Kadriorus 21. veebruaril 1997.
Krimmi Eesti Seltsiga Alupkas Vorontsovi palees
Krimmi Eesti Seltsiga Alupkas Vorontsovi palees, september 1999. Foto: M. Vaas. Erakogu

Eestluse püsimine

[---] teema, millel ma tahaksin peatuda, on rahvuslus. Me kõik oleme Eesti poliitikas rahvuslikku suunda esindavad jõud, kuid rahvuslus ei tähenda mitte unistavat tagasivaatamist. Olgu see tõde pealegi kibe, aga minu lapsepõlve Eesti ei tule mitte kunagi tagasi. Maailm meie ümber on liiga palju muutunud. Kuid eestlus ei ole mingi arhailine mõiste, eestlased suudavad rahvana elada ka arvutite, ülehelikiirusega lennukite ja minupärast kas või krediitkaartide maailmas. Me oleme tänapäevane rahvus ja seda peavad arvestama kõik meie tulevikuplaanid, olgu siis hariduse vallas või uute investeeringute otsimisel. 

Vabariigi presidendi kõne Eesti Kongressile 26. septembril 1992.

Eestluse ja eestlaste püsimine oli Lennart Meri kogu tegevuse suurem eesmärk.

Tema reisid, raamatud ja filmid on kantud huvist väikerahvaste, sh soome-ugri rahvaste vastu, aga eelkõige murest Eesti käekäigu pärast.  

Hiiumaal Kärdlas koos lastega
Hiiumaa maavanem Tiit Laja, Kärdla volikogu esimees Hillar Eller ja president Lennart Meri koos lastega jalutuskäigul Kärdla linnas, september 1997. Foto: A. Truuväärt. Rahvusarhiiv

Noored on tulevik

[---] kust algab Eesti Vabariik? Kas Toompealt? Kas Kadrioru lossist? Ei, Eesti Vabariik algab Eesti kodust. 

Vabariigi Presidendi kõne emadepäeval 11. mail 1997.

President Meri algatusel loodi 1999. aastal Eesti Pere Sihtkapital, mille eesmärk oli toetada noori peresid oma kodu ehitamisel, andes neile riigi poolt soodustingimustel laenu. 

Eesti tulevik sõltub noortest. Sellest, kui palju sünnib lapsi, millised on lastega noorperede elutingimused. Noorte eluaseme seda probleemi on kõik poliitilised jõud tunnistanud. Selle kevade ja suve jooksul olen nõu pidanud pangandustegelastega, maavanematega, arhitektidega ja ennekõike valitsusega. Oma maja ja oma kodu on osa kodumaatundest, kindlusetundest tuleviku ees. 

Vabariigi Presidendi kõne Riigikogu IX koosseisu sügisesel avaistungil 13. septembril 1999.

Omandit suudab kõige paremini kaitsta oma riik, järelikult on aina uued majaomanikud üha enam huvitatud tugevast iseseisvast riigist. Presidendi majad võivad imet teha, muutes kogu ühiskonda. 

Peeter Tali. Presidendi imemajad. Eesti Päevaleht, 17. detsember 1999.
President Lennart Meri kinkis Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumile gloobuse
President Lennart Meri kinkis Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumile gloobuse, veebruar 1993. Paremal Vabariigi Presidendi protokolliülem Piret Saluri. Foto: L. Michelson. Rahvusarhiiv

Kohtumised Eestis

Terve mõistus ütleb, et mitte üksi Palamuse gloobus, vaid ka maakera ise on ümmargune. Et Eesti asub täpselt seal, kus ta asub. Et Eesti on täpselt nii suur, nagu ta on. Eesti tugevus on tema väiksus, kui suudame seda arukalt tööle rakendada. 

Vabariigi Presidendi kõne vabariigi aastapäeval 24. veebruaril 1996.

Kõnemees

Lennart Meri kõnedest said osa nii kõrged külalised välismaalt kui ka Eesti väikseimate ja kaugeimate külade elanikud. 

Lennartil on oma imetabane stiil, mida iseloomustavad kohati ootamatud lause- ja mõttekonstruktsioonid ning arhailiste ja uuekõlaliste sõnade tundlik kompileerimine. Ta võib lugejat ja kuulajat lummata efektse sõna- ja lauseehitusega ning vürtsikate metafooride ja hüperboolidega.

Toomas Kiho. Lennart Meri ütlemisi. Tallinn, 2015, lk. 9.
Vabariigi President Eesti Rahvusraamatukogu avamisel
Vabariigi President Eesti Rahvusraamatukogu avamisel, 11. september 1993. Foto: T. Malsroos. RaRa fotoarhiiv
President Lennart Meri avab 1999. a üldlaulupeo
President Lennart Meri avab XXIII üldlaulupeo, 3. juuli 1999. Foto: M. Mänd. Rahvusarhiiv

Eesti on samaaegselt nii tervik kui osa. Tervik riigina, Eesti Vabariigina; ning osa, lahutamatu osa Euroopast ja maailmast. Iga osa, sõltumata tema mõõtmetest, mõjutab tervikut. Nii nagu iga Eestimaa elanik mõjutab Eesti riiki kui tervikut, nii mõjutab Eesti Euroopat ja kogu maailma kui tervikut. Rõhutan ikka ja jälle üksikisiku rolli terviku kujundamisel – tööka, ausa, stabiilse, demokraatliku, haritud, rõõmsameelse Eesti kujundamisel. Ja ainult pidevalt osaledes – vallas, maakonnas, riigis, Euroopas ja maailmas – suudame iseendiks jääda.

Vabariigi Presidendi uusaastatervitus Eesti Televisioonis 31. detsembril 1997.
Ametist lahkuv president Lennart Meri ja ametisse astuv Arnold Rüütel Riigikogu saalis
Ametist lahkuv president Lennart Meri ja ametisse astuv Arnold Rüütel Riigikogu saalis. Tagareas Helle Meri ja Ingrid Rüütel, 8. oktoober 2001. Foto: M. Mänd. Rahvusarhiiv
Lennart Meri kujundatud ukseava
VPK : Vabariigi Presidendi Kantselei : inimesed. Ajalugu. Institutsioon. Maja. Muutused. Tulemiste ja lahkumiste lood. Tallinn, 2012, lk. 114.

Lennart Meri presidentuuri ajal toimusid Kadriorus Vabariigi Presidendi Kantselei hoones mõned ümberkorraldused, mille planeerimisest võttis president ka isiklikult osa, näiteks lossi uue ametisissekäigu ja sekretäride puhketoa rajamine. 

Oma sekretäre oskas president hinnata. Ta käis sageli vestlemas nende toas ja mujalgi, tundes huvi, ega midagi üle või puudu ei ole. [---] Sekretäridele tehti nende toa taha puhketuba. Lennart Meri visandas omakäeliselt plaani, kuhu tuleb kapp, diivan, kraanikauss, dušš, wc jne. Ja nii tehti ja nii näeb see ruum praegugi välja. 

Asjaajamise konsultant ja nõunik Vaike Siirus. Kas kiri, resolutsioon, notifikatsioon, korraldus, otsus või käskkiri? – VPK : Vabariigi Presidendi Kantselei : inimesed. Ajalugu. Institutsioon. Maja. Muutused. Tulemiste ja lahkumiste lood. Tallinn, 2012, lk. 108.

Meri võttis minu punase pliiatsi ja seletas töömeestele, millist ust ta sinna soovib. Et end paremini arusaadavaks teha, joonistas ta ühe juba pahteldatud seina peale kaarega ukse kuju. Kahjuks said töömehed temast valesti aru, nad tegid terve öö kõvasti kirkadega tööd, aga raiusid ukse vale seina sisse. Viga siiski parandati ja praegu seisab kaarega ukseava õiges kohas. 

Autojuht Peeter Kondas. „Kas sul pliiatsit on?“. – VPK : Vabariigi Presidendi Kantselei : inimesed. Ajalugu. Institutsioon. Maja. Muutused. Tulemiste ja lahkumiste lood. Tallinn, 2012, lk. 113.
Künnapu, Padriku ja Meri projekt Rovaniemi arktikamuuseumi konkursil
Eesti XX sajandi ruum. Tallinn, 1999, lk. 271.

Arhitektuuriga oli Lennart Meril olnud kokkupuuteid varemgi. 1984. aastal osalesid Vilen Künnapu, Ain Padrik ja Lennart Meri projektiga „Silverwhite“ Rovaniemi arktikamuuseumi konkursil, kus saadi eripreemia. 

Lennart Meri: Olen liigutatud, et sain jälle võimaluse käia Arktikumis, mille väljakuulutatud arhitektuurikonkursist ise omal ajal koos eesti arhitektidega osa võtsin. Minule oli see korvamatu kogemus – sõna muutus ruumiks, kirjanduslik visioon ruumikavandiks. Olin siis ja olen praegugi arvamusel, et kultuurikeskus, muuseum ei tohiks olla vaid otstarbekalt projekteeritud hoone, vaid ka monument, kokkuvõtlik sümbol. Põhjarahvastele ühine ettekujutus ilmasambast kui maailma teljest oli meie toonase konkursiprojekti aluseks. 

Kulle Raig. Vikerkaare värvid. Tallinn, 2003, lk. 137.

Lennart Meri tegi presidendina osade juristide arvates samme, mis olid õiguslikkuse piiri peal või juba üle piiri. „Ei oleks nii tohtinud!“ tõuseb manitsev näpp püsti. Ent rahva suus on just tema kinnistunud riigimeheks, kel ei puudunud oma inimlikkus, sealhulgas ka inimlikud nõrkused, nagu legendaarne hilinemine või kettsuitsetamise perioodid. Mine võta kinni, kas meile hästi nähtav riigimehelikkuseks kinnistumise juhtum oleks nii nähtav ilma inimlike tempudeta. 

Jaak Jõerüüt. Tõde ja võim. Tallinn, 2021, lk. 98‒99.

Rahvusvaheline tegevus

Lennart Meri Strasbourgis Euroopa Nõukogu Parlamentaarsel Assambleel
Lennart Meri kõnelemas Strasbourgis Euroopa Nõukogu Parlamentaarsel Assambleel, 25. aprill 1995. Foto: Euroopa Nõukogu

Eesti Euroopa lahutamatu osana

President Lennart Merit on tihti nimetatud rahvusvaheliseks meheks. Tema haridus ja lai silmaring võimaldasid tal suhelda maailma juhtivate poliitikutega nagu võrdne võrdsega. Presidendina esindas ta Eestit kui alati Euroopasse kuulunud riiki; tänu temale sai Eesti ka sümboolse suuruse, vaatamata väikesele territooriumile ja rahvaarvule. Särava intellektuaalina eristus tema stiil paljudest poliitikutest ja riigiametnikest ning tänu sellele pääses Eesti tagasi suurde poliitikasse. Lennartil olid sõprussidemed mitmete maailma juhtivate poliitikute, diplomaatide ja poliitika asjatundjatega, Kadriorus ja Paslepa suveresidentsis külastasid teda mitmed tolle aja tähtsad tegelased, sh NATO peasekretärid ja väejuhid. 

Eurooplaseks olemise hulka kuulus nii arusaam, et hommikul tuleb läbi lugeda Financial Times, Washington Post ja Le Monde, kui ka see, et haritud inimene tunneb huvi kõige ümbritseva vastu. Uudishimu, see iga matkaja lahutamatu kaaslane, mis Merit kunagi maha ei jätnud, pani teda uurima riigipeade elu, aga ka liftipoiste tööd, kes meile hotellides ette sattusid. See andis talle tohutu faktilise, aga ka emotsionaalse teadmistepagasi. Ta mitte ainult ei teadnud tuhandeid fakte – ta teadis, kuidas maailm toimib. 

Jüri Luik. Lennart Meri hoiak. – Lennart Meri : rajaleidja = Lennart Meri : the pathfinder. Tallinn, 2009, lk. 208.

[---] mu kohustus on maailmale tõestada, et Euroopa säilib üksnes tingimusel, kui säilib Eesti ja tema Balti sõsarate iseseisvus.

Vabariigi Presidendi kõne Tartu Ülikooli aulas 14. mail 1996.

Mida väiksem riik, seda enam on tema sisepoliitika, majanduspoliitika, põhiseaduslikud institutsioonid sõltuvad tõhusast ja realistlikust välispoliitikast

Vabariigi Presidendi kõne Riigikogu VIII koosseisu avaistungil 14. septembril 1998.

Lennart Meri on oma erinevate ettevõtmistega rõhutanud väikerahvaste eluõigust ja võrdsust suurte rahvastega. Tema etnograafilised raamatud ja filmid kannavad sõnumit, mida ta levitas ka välisministri ja presidendina.  

Väikerahvaste säilitamine ja areng on Euroopa tuleviku võtmeküsimus. Euroopa vajab väikerahvaid niisama palju, kui meie vajame Euroopat. Sest Euroopa jõud pole ta suurus – Euroopa jõu tagab ta mitmekesisus. 

Väikerahvaste roll Euroopa Liidus. Vabariigi Presidendi kõne Turu Ülikoolis 25. mail 2000.

Suurriikidel on suuremad kohustused, väikeriikidel suuremad võimalused. See ei ole vastuolu, see on tasakaal.

Vabariigi Presidendi kõne ÜRO peaassamblee 48. istungjärgul New Yorgis 30. septembril 1993.

Vene vägede väljaviimine Eestist

Vene vägede Eestist väljaviimise, sõjaväepensionäridele sotsiaalsete garantiide andmise ja Paldiski tuumaobjekti likvideerimise lepingu allkirjastamisel 26. juulil 1994
Vene vägede Eestist väljaviimise, sõjaväepensionäridele sotsiaalsete garantiide andmise ja Paldiski tuumaobjekti likvideerimise leping on allkirjastatud, 26. juuli 1994. Foto: T. Volmer. Rahvusarhiiv

26. juulil 1994 allkirjastasid Eesti Vabariigi president Lennart Meri ja Venemaa president Boriss Jeltsin Moskvas Vene vägede väljaviimise lepingu. 

30. juulil allkirjastati Paldiskis asuva Vene mereväebaasi likvideerimise kokkulepe. 

31. augustil lahkusid viimased Vene väed Eestist. 

Armsad kaasmaalased, armsad partnerid Põhjas ja Lõunas, Idas ja Läänes! Seitsmekümne kuue aasta eest väljakuulutatud Eesti Vabariik alustab oma ajaloo uut peatükki: Eestis ei ole enam võõrvägesid. 

See päev on käes! 

Vabariigi Presidendi kõne Vene sõjaväe lahkumise puhul Maarjamäel 31. augustil 1994.

Lennart Meri ilusaim sümboolne žest oli aga keeldumine vahuveinist enne, kui viimane Nõukogude sõdur pole Eestist lahkunud. 

Mart Nutt. Mary Lennart. – Lennart Meri : rajaleidja = Lennart Meri : the pathfinder. Tallinn, 2009, lk. 187.

Julgeolek ja siht liituda NATOga

Balti riikide  presidentide ja Ameerika Ühendriikide presidendi Bill Clintoni kohtumisel

Julgeolek, mu sõbrad, on kallis kaup. Julgeoleku puudumine on veel kallim kaup.  

Vabariigi Presidendi kõne võidupäeval Pärnus 23. juunil 2001. 

VPK

Juba välisministrina oli Lennart Meri peamine fookus suunatud julgeolekule, ühinemine NATOga oli suuresti tema välispoliitilise tegevuse siht. Kohtumised, visiidid, kõned kõigi nende eesmärk oli teadvustada maailmale NATO laienemise vajalikkust ning Eesti ja teiste Baltimaade NATOsse kuulumise võimalikkust. 

Julgeolek on demokraatlikus maailmas jagamatu, kuivõrd demokraatlikel riikidel on ühine vundament – nende ühised demokraatlikud printsiibid –, ja ühisele vundamendile rajatud hoonel on ühine katus. 

Vabariigi Presidendi kõne St. Galleni julgeolekupoliitilisel foorumil 25. jaanuaril 1995.
Balti riikide  presidentide ja Ameerika Ühendriikide presidendi Bill Clintoni kohtumisel
Balti riikide presidentide ja Ameerika Ühendriikide presidendi Bill Clintoni kohtumine, kus arutati NATO laienemise ja Venemaaga seotud julgeolekuküsimusi, juuni 1996. Presidendi Kantselei fotoarhiiv

Esiteks: NATO on laienenud varem ja laieneb nüüdki, järelikult laieneb ta ka tulevikus. Teiseks: Eesti ja Baltimaad ei erine oma valmisolekus ega võimes NATOsse astuda oluliselt neist kolmest Ida-Euroopa riigist, kes praegu on määratud uuteks liikmeteks saama. Ja kolmandaks: suurim takistus Eesti ja Balti riikide NATOsse astumise püüdlustele ei asu mitte Moskvas, vaid Läänes. 

Vabariigi Presidendi kõne Oxfordi Ülikooli Püha Antoniuse kolledžis 27. veebruaril 1998.

President Meri ei jätnud kasutamata ühtegi võimalust, et kohtuda Eestit väisavate NATO riikide kõrgete sõjaväelastega ja esitada järjekindlalt oma sõnum Eesti soovist NATOga liituda ning vajadusest saada NATOlt selge liitumisperspektiiv. Tema külalisteks Kadriorus ja suveresidentsis Paslepas olid nii NATO Euroopa vägede ülemjuhatajad kindralid Wesley Clark ja Joseph Ralston, NATO Euroopa vägede ülemjuhataja asetäitja kindral Jeremy Mackenzie kui ka USA Euroopa vägede ülemjuhataja asetäitja kindral James Jamerson, NATO Sõjalise Komitee esimehed kindral Klaus Naumann ja admiral Guido Venturoni, aga ka NATO peasekretärid Manfred Wörner, Javier Solana ja lord Robertson. [---] Ilmselt kunagi ei unusta ükski neist kõrgetest külalistest, kes küllap olid Paslepa poole sõites kirunud nii pikka teed kui ka kõiki selle konarusi, neid vahetuid ja huvitavaid vestlusi Lennart Meriga mereäärse suveresidentsi terrassil loojuva päikese taustal. Kas need mängisid just suurt rolli Eesti NATOsse saamisel, on iseküsimus, ent vaieldamatult eristasid need külaliste jaoks Eesti enamikust teistest NATO liikmesust taotlevatest riikidest, kuhu NATO väejuhid oma järjestikustel visiitidel sattusid. 

Presidendi Kantselei kaitsepoliitika nõunik 1996‒2002 Mari Tomingas. President Lennart Meri tegevus Eesti NATOsse viimisel. – Eesti NATO lugu 1991‒2004. Tallinn, 2014, lk. 54.

1999. aasta suvel kutsuti meid [Strobe] Talbottiga Mere külalisena päeva veetma Eesti presidendi suveresidentsis Paslepas, Läänemere kaldal. See oli nii meeldejääv kogemus, et kõik sealviibinud mäletavad seda usutavasti tänini. 

Päev möödus saunas käies, Läänemeres ujudes ja varaste hommikutundideni poliitikast vesteldes – vaevalt saab seda võrrelda tavapärase jäiga ja ametliku diplomaatilise suhtlemisega. 

Õhtul istusime koos Lennarti ja tema meeskonnaga [välisminister Toomas Hendrik Ilves, kaitseminister Jüri Luik] söögilaua taga, taustaks imetlusväärne meri ja taevas. 

Ronald D. Asmus. Mälestuskilde Lennart Merest ja NATO laienemisest. Diplomaatia erinumber, märts 2006, nr. 31. Ronald D. Asmus oli Ameerika Ühendriikide diplomaat, kes aitas kaasa NATO laienemisele.

Euroopa Liit

President Lennart Meri ja Euroopa Komisjoni president Jacques Santer
President Lennart Meri ja Euroopa Komisjoni president Jacques Santer, 4. november 1997. Foto: T. Huik. Erakogu

Ühinemine rahvusvaheliste organisatsioonidega, aga ennekõike Euroopa Liidu liikmeks saamine oli Lennart Merile loomulik jätk Eesti iseseisvuse taastamisele. Kuna Eesti polnud kunagi lakanud olemast riik de jure, siis oli ja on Eesti alati kuulunud Euroopasse ja seetõttu on tema koht ka Euroopa Liidus, osaledes ühises välis- ja julgeolekupoliitikas. Meri kui eurooplane ei kahelnud selles hetkegi. Kuid sisepoliitiliselt oli ta sunnitud murdma mõningast vastuseisu, mis valitses nii poliitikute kui rahva seas järjekordsesse liitu astumise puhul.  

Selle uue peatüki sisuks on Euroopa tagasitulek Läänemere kallastele. Mitte Eesti tagasitulek Euroopasse, sest Eesti ei ole Euroopast kunagi lahkunud. Eesti on olnud truu ja tugev, Euroopa oli see, kes paljude tegurite toimel oli truudusetu ja nõrk. Sellel Euroopa tagasitulekul Läänemere äärde on ka oma nimi: Euroopa Liidu laienemine Eestisse, NATO liidu laienemine Eestisse. Need kaks eesmärki on olnud Eesti viimase kümne aasta sisuks ning meie rahvas võib olla uhke, et oleme kiirel sammul nende eesmärkide poole astumas. 

Vabariigi Presidendi kõne Saksamaa Liitvabariigi presidendi pidulikul õhtusöögil Bellevues 7. novembril 2000.

Euroopa Nõukogu

Lennart Meri kõne Euroopa Nõukogu tippkohtumisel Strasbourgis
Lennart Meri kõne Euroopa Nõukogu teisel tippkohtumisel Strasbourgis, 1997. Foto: Euroopa Nõukogu

Eesti sai Euroopa Nõukogu liikmeks 13. mail 1993.  

Integreerumine Euroopasse ei tähenda lahustumist Euroopasse. Euroopa ühtsuse pöördkülg, õigemini tema eeldus on just nimelt Euroopa mitmekesisus. 

Vabariigi Presidendi kõne Eesti vastuvõtmisel Euroopa Nõukogu liikmeks 13. mail 1993.

Presidendina ÜROs

Kolm aastat tagasi, CSCE konverentsi aegu ma käisin New Yorgis välisministrina, kellele konverentsisaali astumine oli keelatud. Televisiooniajakirjanikud intervjueerisid mind juhuslikult siinsamas ÜRO peahoone ees. Ütlesin neile, et järgmisel korral tulen siia Eesti lipu heiskamisel. Ajakirjanikud ei varjanud oma viisakat kaastunnet ja soovi intervjuud kiiremini lõpetada. Kas nad püüdsidki seda ebarealistlikku intervjuud televisiooniprogrammis esitada? Aasta hiljem, septembris 1991, jälgisin Eesti lipu heiskamist ÜRO lipuvardasse ja mõtlesin, et sellega on mu töö lõpetatud. Aga kui ma täna teie ees seisan ja mind teiste hulgas võib-olla juba kolmandat korda kuulavad needsamad kaastundlikud ajakirjanikud, siis tean, et mu töö Eesti Vabariigi esimese sõjajärgse demokraatlikult valitud presidendina alles algab. 

Vabariigi Presidendi kõne Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peaassamblee 48. istungjärgul New Yorgis 30. septembril 1993.

Suhted Ameerika Ühendriikidega

Ameerika Ühendriigid on Eesti üks olulisemaid liitlasi. Kahe riigi vaheliste suhete nurgakivi on Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse tunnustamine: Ameerika Ühendriigid ei tunnustanud kunagi Nõukogude Liidu Eesti-anneksiooni. Pärast Eesti iseseisvuse taastamist avasid Ameerika Ühendriigid oma saatkonna Tallinnas 4. septembril 1991. aastal.

Hillary Clintoni ja Lennart Meri kohtumine Eesti Rahvusraamatukogus
Hillary Clintoni ja Lennart Meri kohtumine Eesti Rahvusraamatukogus, 9. juuli 1996. Foto: T. Malsroos. Eesti Rahvusraamatukogu fotoarhiiv

Ernst Jaaksoni kaudu – ja seda rõhutas just viitsepresident Gore – on Eesti ja Ühendriikide vahekord saavutanud sümboli, mis väga täpselt annab edasi seda erilist, mis valitseb kahe riigi – ühe väga väikese ja ühe väga suure riigi vahel. See eriline side toetub nendele ühistele väärtustele, mis on riikidel, kes ehitavad üles demokraatlikku ühiskonda. Sellega ühenduses tahaksin teile meenutada, et jaanuaris 1992 võtsime Tallinnas vastu Dan Quayle’i, möödunud aasta juulis oli meil suurepärane kohtumine Ühendriikide presidendi Bill Clintoniga Riias. 

Vabariigi Presidendi kõne Raekoja platsil 13. märtsil 1995.

President Bush otsustas toetada meid ja taastada diplomaatide vastastikune vahetamine Eestiga. Jätkem raudselt meelde, et Ameerika Ühendriigid ei tarvitsenud tunnustada meid 1991, sest nad ei olnud kunagi lakanud tunnustamast Eesti Vabariiki, kui olime okupeeritud Nõukogude Liidu poolt. President Bushi tegevus vallandas sündmused, mis lõppkokkuvõttes viisid meid NATO ja Euroopa Liidu liikmeskonda. 


Olen kohanud paljusid riigijuhte, kuid keegi ei olnud nii hoolitsevalt sõbralik kui vanem president Bush. Ta nautis silmanähtavalt vestlusi kõikvõimalikel ainetel ja haaras endasse teadmisi Balti riikide kohta. Tuntud lugu Bushi gloobusega oli temale üpris iseloomulik. President on osav kalamees ja armastab lõhepüüki. Ta tahtis teada häid püügikohti ja ma tegin pliiatsiga ristikese paika, kust olin välja tõmmanud oma suurima lõhe. Ta oli sellest vaimustatud. 

Meri : riigimehena oli George Bush hoolivalt sõbralik / intervjueerinud Anneli Ammas. Eesti Päevaleht, 7. veebruar 2005.
Hillary Clinton Eesti Vabariigi presidendi Lennart Meri vastuvõtul Kadriorus
Hillary Clinton Eesti Vabariigi presidendi Lennart Meri vastuvõtul Kadriorus, 8. juuli 1996. Foto: V. Salupuu. Rahvusarhiiv

Enne Hillary Clintoni külaskäiku saabub Kadriorgu üle kümne Ameerika turvamehe. Nad kontrollivad lossi üle ja määravad presidendiproua täpse liikumistee. Sellest ei tohi kriipsugi kõrvale kalduda! Kui Hillary saabub, haarab Lennart tal käest kinni ja kaob padavai oma kabinetti. Ukse snepper klõpsatab lukku. Jahmunud turvamehed jäävad ukse taha.

Meie Lennart. Tallinn : Tänapäev, 1999, lk. 86.
Aasta eurooplase auhinna kätteandmisel Pariisis
Aasta eurooplase auhinna kätteandmisel Pariisis, 23.‒24. märts 1999. Foto: Eesti Suursaatkond Prantsusmaal. Erakogu

Aasta eurooplane 1998 

Prantsusmaa ajalehe La Vie algatusel kogunes igal aastal rahvusvaheline žürii, kes valis aasta eurooplase. 1998. aastal sai selle austava nimetuse president Lennart Meri. 

Pressisõber ja -vaenlane 

Eesti Ajalehtede Liit on president Lennart Meri valinud nii pressivaenlaseks kui ka pressisõbraks.

1994. aastal nimetati ta pressivaenlaseks suletuse ja ettearvamatu käitumise tõttu, 1998. aastal pärjati teda aga pressisõbra tiitliga avatud suhtlemise eest maakonnalehtedega. 

Lennartile meeldis tõesti Eesti president olla. Ja ta oli hea president. Mu sõber sai oma maa näoks selle kujunemisaastail – just nii, nagu ta oli planeerinud.

Priit Vesilind. Oma maa nägu. – Lennart Meri : rajaleidja = Lennart Meri : the pathfinder. Tallinn, 2009, lk. 112.
Ajalehe Diplomaatia erinumbri kaas
Ajalehe Diplomaatia erinumber, märts 2006, nr. 31.

USA diplomaat Strobe Talbott: Lennart Meri oli nagu vana prohvet, kes oma riiki tõotatud maale tüürib.

Lennart 90. Eesti on tugev, vastupidav ja sihikindel – just nagu selle ümber kujundanud president. Eesti Päevaleht, 29. märts 2019.
Lennart Meri vihmavarjuga laulupeol
Foto: M. Mänd. Rahvusarhiiv